Stratégiák, fejlesztési irányok

Mikro térségi fejlesztési program céljai:

(1) Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint megtartásához, illetve növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása:

 • helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése a beruházások és befektetések növelésére, a munkahelyek elérhetőségének javítására,
 • helyi szolgáltatások biztosítása a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás segítésére,
 • kis- és középvállalkozások helyspecifikus támogatása a foglalkoztatás és a vállalkozói aktivitás növelésére.
 • Ipari energiahatékonyság javításának támogatása,
 • a közösen, több gazdasági szereplő által is használt technológiák bevezetésének támogatása.

(2) Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása

 • települések fejlesztése a gazdasági funkciók erősítésére,
 • a térségi vonzerők fejlesztése a turisztikai potenciál közös kihasználására,
 • fenntartható környezeti minőség javítására,
 • az önkormányzati és intézményi épületek energiahatékonyságának javítása
 • a közszolgáltatások fejlesztése, bővítése az életminőség javítása, és a népesség, különösen a fiatalok megtartása érdekében,
 • helyi közösségek és együttműködés erősítése a helyi és térségi gazdasági és közösségi aktivitás ösztönzésére.

Javasolt fejlesztési projektek

A közös munka eddig több együttműködésen alapuló közös fejlesztést vetett fel, melyek tovább alakítása, megvalósítása a térségben élő cégek, intézmények, lakosság számára is új kitörési lehetőségét jelent:

 1. Mikro térségi Unió szervezése, kialakítása és kommunikációja

A mikro térség fejlesztéséhez kapcsolódó unió szervezési feladatainak megoldása, új módszerekkel. (Az ipar-, gazdaságfejlesztés a hálózat szervezés módszertanával, a társadalmi kapcsolódásokat közösségfejlesztési módszertanokkal, az intézmény fejlesztést a  szupervizió módszertanával

 1. Okos jövő mikro térségi Tudásközpont

A társadalmi és szociális illetve gazdasági együtt fejlődés érdekében ki kell alakítani azt a térségi együttműködő hálózatot, amely tagjai a térség jövőképe alapján az okos jövőbeli technikák és technológiák kialakításában részt akarnak és tudnak venni. A közös fejlesztések fontos eleme a technológia mellett az emberi kapcsolatok érték alapú fejlesztéshez kapcsolódó módszerek vissza, illetve meghonosítása

 1. Hegyháti vállalkozások Mentor központja

Az 5 település által létrehozott gazdaságfejlesztési, KKV fejlesztési  központ, és program, mely lehetővé teszi, hogy a különböző érettségi szinten lévő KKV-k testre szabott fejlesztési  programokat (szolgáltatások, források, kapcsolatok) kapjanak. A tudatos, és összehangolt KKV fejlesztés lehetővé teszi az egységes megjelenést, és annak lehetőségét, hogy a gazdasági szinergiák a mikrotérségben megvalósuljanak.

 1. Alternatív népfőiskola

A mikrotérségben élő 18-23 év közötti fiatal munkaerő tudatos kompetencia fejlesztése, egy olyan alternatív oktatási, képzési struktúra bevezetésével, amiben a helyi gazdálkodási és intézményi szereplők, képző intézmények, és a helyi erőforrás igényekre szervezett képzési formák, rövid ciklusú felkészítő programok, vagy kihelyezett képzések megvalósíthatóak

 1. Hegyháti Foglalkoztatási Együttműködés

A projekt keretében a térségi foglalkoztatási stratégiák illetve humán erőforrás térképek elkészítése, meglévő vállalati háttér felmérése és elemzése, kompetencia kézikönyv kidolgozása. befektetés-ösztönzési program kidolgozása, munkaerő keresleti – képzési kínálati adatbázis létrehozása, HR-klub működtetése, pályaorientációs tevékenység, honlap működtetése foglalkoztatási/munkáltatói fórumok; workshop-ok, partnertalálkozók szervezése kell, hogy megvalósuljon

 1. Hegyháti Turisztikai Szolgáltatások fejlesztése

Összehangolt  turisztikai szolgáltatás portfólió kialakítása, és együttműködésen, koordináción alapuló szolgáltatási csomagok kiajánlása. Közös adatbázisok, és elérési kommunikációs, és  marketing kampányok kialakítása, a turisztikai vállalkozások összehangolt fejlesztése az 5 településen.

 1. Ipari és igazgatási épületek energiahatékonysága

A gazdálkodó szervezetek ipari létesítményeinek energiahatékonysági projektje, ami lehetővé teszi, hogy mind a co2, mind az alternatív energiák használatával a mikrotérség vállalkozásai minimális rezsi mellett legyenek képesek fenntarthatóan gazdálkodni. A projekt másik fele a mikrotérségi intézmények energiaellátásának fejlesztésére irányul.

 1. Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technológiai Centrum létrehozása

A mikrotérségi gazdálkodók és az intézményi összefogással megvalósuló oktatási – képzési, technológia fejlesztő központ kialakítása, mely segíti a helyi ötletek helyi szinten történő megvalósítását, támogatását és tudás-, és technológia transzferét

 1. Hegyháti mikro térségi piac

Térségben maradó bevételek érdekében közös forgóhelyszínes piac kialakítása, a hagyományos helyi értékekre alapozva

A fenti célok elérése érdekében az 5 település kialakított egy induló fejlesztési elképzelést, amire közösen szeretne feltételeket, forrást, és támogatásokat szerezni. Ezek megvalósításához aktív gazdasági, intézményi és civil szereplőkre van szükség. Kérjük, ennek megfelelően támogassa az Unió céljait, programját, és projektjeit.

%d blogger ezt szereti: